Specialisaties

Educatieve Vertalingen

Equivalent Vertalingen vertaalt allerhande diploma’s, getuigschriften, cijferlijsten en rapporten van kleuterschool tot universiteit, uit binnen- en buitenland. We hebben ruim 400 templates van diploma’s, dus een snelle levering is vaak mogelijk tegen een redelijke prijs.

Voorbeelden van onderwijsdocumenten die wij vertalen:

Diploma’s, getuigschriften, cijferlijsten en rapporten van:

Vrijwel alle Nederlandse universiteiten en hogescholen

Algemene opleidingsinstituten

Beroepsopleidingen

Maritieme instituten

Vele buitenlandse universiteiten

Middelbare scholen (mavo, havo, vwo, hbs, mbo, lbo, heao, meao, enz.)

Basisscholen

En verder onder andere:

Cursussen voor het hoger onderwijs

Examenverklaringen

Onderwijs- en examenreglementen, enz.

Juridische Vertalingen

Equivalent Vertalingen vertaalt vele soorten juridische documenten, voor rechtbanken en particulieren. Daarnaast asielprocedures, en beëdigde vertaling van akten van de burgerlijke stand uit binnen- en buitenland.

Voorbeelden van juridische documenten die wij vertalen:

Gerechtelijke stukken

Rechtsbijstandsverzoeken

Arrestatiebevelen

Getuigenverklaringen

Uitleveringsbevelen

Immigratiedocumenten

Asielprocedures

Juridische correspondentie

Gehoorverslagen

Beschikkingen

Beroepsschriften

Uitspraken

Verweerschriften

Ambtsberichten

Bezwaarschriften

Akten van de burgerlijke stand uit binnen- en buitenland: (o.a. VS, Groot-Brittannië, Filipijnen, Nigeria, enz.)

Notariële Vertalingen

Equivalent Vertalingen vertaalt vele soorten notariële documenten voor bedrijven, vertaalbureaus, het notariaat en particulieren.

Voorbeelden van notariële documenten die wij vertalen:

Statuten

Verklaringen van erfrecht

Testamenten

Koopcontracten

Levenstestamenten

Huwelijkse voorwaarden

Samenlevingscontracten

Hypotheekakten

Overeenkomsten en contracten

Algemene voorwaarden

Echtscheidingsakten

Partnerschapsregistratie

Technische Vertalingen

Equivalent Vertalingen vertaalt technische documenten in brede zin: documenten voor de olie-industrie, zeevaart en andere algemeen-technische vertalingen.

Wij vertalen ondermeer technische documenten op het gebied van:

Tramtechniek

Treintechniek

Olie-industrie

Zeevaart

Transport

Medische Vertalingen

Equivalent Vertalingen vertaalt medische documenten in brede zin: medische rapporten en keuringen, brochures voor ziekenhuizen en (poli)klinieken, ziekenhuiswebsites (o.a. werknemersportaal en patiëntenportaal), enz.

Voorbeelden van medische documenten die wij vertalen:

Medische documenten

Medische keuringen

Medische attesten

Ziekenhuisinformatie en -brochures

Documenten voor werknemersportaal en patiëntenportaal website

Beleidsdocumenten en strategieplannen

Presentaties

En verder…

Overige documenten die wij vertalen:

Persoonlijke correspondentie

Bankafschriften

Belastingaangiften

CV’s

Paspoorten

Uittreksels KvK

Notulen

Huishoudelijke reglementen

Websites

Enz.

Beëdigde vertaling nodig?